23.10.2014 PERŞEMBE 

  Bugün,

--Okuma kitabı "PÜSKÜLLÜ" nün son defa 1 kez sesli olarak okunması yapılmalıdır.Yarın DEĞERLENDİRME çalışması yapılacaktır.( Aile büyükleri SESLİ OLARAK DİNLESİNLER.)

--Matematik dersi için hazırlanan ve öğrencilere dağıtılan alt alta ve yan yana "TOPLAMA İŞLEMLERİ"  fotokopileri dikkatle cevaplanacak.

--Türkçe dersi için öğrencilere dağıtılan dilbilgisi içerikli çalışma fotokopisi dikkatle yapılacak.

NOT:Yarın, bir önceki derste Fen Bilimleri dersi için verilen ödevler tamamlansın. 

                                                                     22.10.2014 ÇARŞAMBA 

  Bugün,

--Okuma kitabımız "PÜSKÜLLÜ" en az 1 defa (sonuna kadar) sesli olarak okunacak.

--Fen Bilimleri dersi için öğrencilere verilen fotokopiler numara sırasına göre (önce bugünkü ders konusu, sonra da eski konuların tekrarı ) yapılacak.

-OKULİSTİK' ten "KUVVETİ TANIYALIM" ünitesinin tamamı dinlenecek ve de çalışmaları-testleri yapılmış olacak. Ben kimlerin bunları ne kadar yaptığını kontrol edeceğim.İnterneti olmayanlar defter ve kitaplardan bu üniteyi tekrar edecekler.  

NOT:

    Okul idaresinin yapacağı GENEL VELİ TOPLANTISI 25.10.2014 Cumartesi günü yapılacaktır.Yeni müdürden istek, şikayet ve dileklerinizi burada belirtebilirsiniz.Bu toplantı sonunda OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ de yapılacaktır.Bilginize... 

                                                                 20.10.2014 PAZARTESİ 

  Bugün,

--3.kitabmız "PÜSKÜLLÜ" okunmaya devam edilecek.

  2.kitabımızın DEĞERLENDİRME SONUCU bizlere, masal kitaplarının iyi okunmadığını ve de hafta sonu çalışma kağıtlarının tam olarak cevaplanmadığını göstermiştir.Ayrıca, görülmüştür ki kitapların son tarafları iyi okunmamaktadır.

--Hayat Bilgisi ders kitabı Çalışma tarafı 22. sayfa cevaplanacak ve deftere OKULUMUZUN ADI,OKULUMUZUN ADRESİ,  OKULUMUZUN AÇILIŞ TARİHİ, OKULUMUZDA GÖREV ALAN MÜDÜRLER, OKULUMUZU KİM YAPMIŞTIR, OKULUMUZDAN MEZUN OLAN AİLE ÜYELERİ gibi bilgiler alt alta kırmızı kalemle yazılarak cevaplanacak.

--Türkçe ders kitabı çalışma tarafı 38. sayfa 4. ve 5. etkinlik yapılacak.

NOT: Yarınki Matematik dersi için hafta sonu öğrencilere verilen testler tamamlansın.

 

 

 

                                                                                                                        21.10.2014 SALI 

  Bugün,

--Okuma Kitabımız "PÜSKÜLLÜ" nün okunmasına devam edilecek.En az 1 defa, tamamı sesli olarak okunacak..

--Matematik dersi için hazırlanan test soruları dikkatle cevaplanacak. ( RİTMİK SAYMA ÇALIŞMALARI ÇALIŞILSIN.KONTROL EDİLECEK. Özellikle 6-7-8-9 ar ritmik saymalar)

--Türkçe ders kitabı Çalışma tarafı 39. sayfadaki 7. etkinlik "MEKTUP YAZMA KURALLARI "na  uygun olarak ve de  düşünerek yazılacak. Türkçe ders defterine MUSTAFA KEMAL'İN ELLERİ" adlı şiir yazılacak.Anlamı bilinmeyen sözcükler deftere yazılıp, cümlede kullanılacak.

--Öğrencilere dağıtılan "YENİ SÖZCÜKLER YAPALIM" çalışma fotokopisi dikkatle yapılacak.

                                                                                                  17.10.2014 CUMA 

  Hafta sonu,

--Yeni okuma kitabımız "PÜSKÜLLÜ" nün okunmasına başlanacak.En az 2 defa okunması gerekmektedir.

--"GÖKÇE KIZIN KUMRULARI" adlı kitabın çalışma kağıtlarındaki tüm çalışmalar ve de sorular cevaplanacak,bir önceki çalışmalarla birlikte  dosyalanacak.

NOT:2.kitabın Değerlendirme Sınavını kendim hazırlayıp pazartesi günü yapacağım.

--H.Bilgisi ders kitabfı Çalışma tarafı 21. sayfanın sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak.   ÇALIŞMA-1  araştırılıp, yapılacak.  ÇALIŞMA-2  incelenecek, Ahmet Kabaklı İlkokulu'nun çevresinin krokisi yapılacak.( Kendisi ve yakın çevresindeki önemli bina ve alanlar.)

--Fen Bilimleri ders kitabı 43. sayfanın sonundaki değerlendirmeler tamamlaTnacak. Öğrencilere dağıtılan "KUVVET" konusuyla alakalı testler yapılacak. ÇALIŞMA-3 dikkatle okunup, yapılacak.

--Matematik ders kitabı çalışma tarafı 19. sayfanın sonuna kadarki sorular dikkatle  yapılacak. Sınıfta öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki test ve problemler cevaplanacak.Yapılamayan sorular işaretlensin. Salı günü sınıfta konuşulacaktır.

--Türkçe ders kitabı Çalışma tarafı 36. sayfadaki 1. etkinlikteki "Bulmaca" dikkatle yapılacaktır.( Lütfen sadece bu etkinlik yapılsın.Şiir okutulmasın.) ÇALIŞMA-4 teki DİLBİLGİSİ konularıyla alakalı çalışma dikkatle yapılsın.