20.10.2014 PAZARTESİ 

  Bugün,

--3.kitabmız "PÜSKÜLLÜ" okunmaya devam edilecek.

  2.kitabımızın DEĞERLENDİRME SONUCU bizlere, masal kitaplarının iyi okunmadığını ve de hafta sonu çalışma kağıtlarının tam olarak cevaplanmadığını göstermiştir.Ayrıca, görülmüştür ki kitapların son tarafları iyi okunmamaktadır.

--Hayat Bilgisi ders kitabı Çalışma tarafı 22. sayfa cevaplanacak ve deftere OKULUMUZUN ADI,OKULUMUZUN ADRESİ,  OKULUMUZUN AÇILIŞ TARİHİ, OKULUMUZDA GÖREV ALAN MÜDÜRLER, OKULUMUZU KİM YAPMIŞTIR, OKULUMUZDAN MEZUN OLAN AİLE ÜYELERİ gibi bilgiler alt alta kırmızı kalemle yazılarak cevaplanacak.

--Türkçe ders kitabı çalışma tarafı 38. sayfa 4. ve 5. etkinlik yapılacak.

NOT: Yarınki Matematik dersi için hafta sonu öğrencilere verilen testler tamamlansın.

 

 

 

                                                                                                  17.10.2014 CUMA 

  Hafta sonu,

--Yeni okuma kitabımız "PÜSKÜLLÜ" nün okunmasına başlanacak.En az 2 defa okunması gerekmektedir.

--"GÖKÇE KIZIN KUMRULARI" adlı kitabın çalışma kağıtlarındaki tüm çalışmalar ve de sorular cevaplanacak,bir önceki çalışmalarla birlikte  dosyalanacak.

NOT:2.kitabın Değerlendirme Sınavını kendim hazırlayıp pazartesi günü yapacağım.

--H.Bilgisi ders kitabfı Çalışma tarafı 21. sayfanın sonuna kadar çalışmalar tamamlanacak.   ÇALIŞMA-1  araştırılıp, yapılacak.  ÇALIŞMA-2  incelenecek, Ahmet Kabaklı İlkokulu'nun çevresinin krokisi yapılacak.( Kendisi ve yakın çevresindeki önemli bina ve alanlar.)

--Fen Bilimleri ders kitabı 43. sayfanın sonundaki değerlendirmeler tamamlaTnacak. Öğrencilere dağıtılan "KUVVET" konusuyla alakalı testler yapılacak. ÇALIŞMA-3 dikkatle okunup, yapılacak.

--Matematik ders kitabı çalışma tarafı 19. sayfanın sonuna kadarki sorular dikkatle  yapılacak. Sınıfta öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki test ve problemler cevaplanacak.Yapılamayan sorular işaretlensin. Salı günü sınıfta konuşulacaktır.

--Türkçe ders kitabı Çalışma tarafı 36. sayfadaki 1. etkinlikteki "Bulmaca" dikkatle yapılacaktır.( Lütfen sadece bu etkinlik yapılsın.Şiir okutulmasın.) ÇALIŞMA-4 teki DİLBİLGİSİ konularıyla alakalı çalışma dikkatle yapılsın.

                                                                         15.10.2014 ÇARŞAMBA 

  Bugün,

--Hikaye kitabımızın okunmasına önemle devam edilecek.En az 1 defa okumnacak.

--Öğrencilere fotokopisi verilen H.Bilgisi testi cevaplanacak.

--Öğrencilere fotokopisi verilen Matematik testi cevaplanacak. 

--F.Bilimleri dersi için öğrencilere dağıtılan çalışma ve test fotokopileri  SIRASIYLA yapılacak.

--Türkçe dersi için öğrencilere dağıtılan "VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER" fotokopisi dikkatle yapılacak.

                                                                  16.10.2014 PERŞEMBE 

  Bugün,

--Hikaye kitabının en az 1 defa daha okunması ve de anlatılabilmesi gerekmektedir.Okuma çalışmlarına devam edilecek.Yarın Hikaye Değerlendirmesi yapılacaktır.

--Matematik dersi hazırlanan fotokopiler dikkatle yapılacak.

--Türkçe dersi için hazırlanan, dilbilgisi konularının çalışmalarını içeren fotokopi dikkatle yapılacak.

--Resim defterlerinin düzeni ve resimlerin tam ve eksiksiz olarak boyanması çok önemlidir.Eksik resimler imzalanmamştır.Öncelikle  eksikler tamamlanacak, sonra da 4. resim olarak "serbest resim çalışması" yapılacak ve de boyanacak.

                                                                        14.10.2014 SALI 

  Bugün,

--Hikaye okuma kitabımızın sesli olarak okunmasına devam edilecek.( en az 1 defa bitirilecek.)

--Matematik dersi için hazırlanan ve de öğrencilere dağıtılan fotokopiler dikkatle yapılacak.

--H.Bilgisi ders ktabı çalışma tarafı 19. ve 20. sayfalardaki çalışmalar yapılacak. Öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki sorular dikkatle cevaplanacak.

--Türkçe ders kitabındaki "MUSTAFA KEMAL'İN OKUL HAYATI" adlı parça tekrar okunarak, 6. ve 8. etkinlik yapılacak.

--Öğrencilere sınıfta dağıtılan fotokopideki "Varlıkları Özelliklerini Bildiren Kelimeler" le ilgili çalışma dikkatle yapılacak.