15.10.2014 ÇARŞAMBA 

  Bugün,

--Hikaye kitabımızın okunmasına önemle devam edilecek.En az 1 defa okumnacak.

--Öğrencilere fotokopisi verilen H.Bilgisi testi cevaplanacak.

--Öğrencilere fotokopisi verilen Matematik testi cevaplanacak. 

--F.Bilimleri dersi için öğrencilere dağıtılan çalışma ve test fotokopileri  SIRASIYLA yapılacak.

--Türkçe dersi için öğrencilere dağıtılan "VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER" fotokopisi dikkatle yapılacak.

                                                                        14.10.2014 SALI 

  Bugün,

--Hikaye okuma kitabımızın sesli olarak okunmasına devam edilecek.( en az 1 defa bitirilecek.)

--Matematik dersi için hazırlanan ve de öğrencilere dağıtılan fotokopiler dikkatle yapılacak.

--H.Bilgisi ders ktabı çalışma tarafı 19. ve 20. sayfalardaki çalışmalar yapılacak. Öğrencilere dağıtılan fotokopilerdeki sorular dikkatle cevaplanacak.

--Türkçe ders kitabındaki "MUSTAFA KEMAL'İN OKUL HAYATI" adlı parça tekrar okunarak, 6. ve 8. etkinlik yapılacak.

--Öğrencilere sınıfta dağıtılan fotokopideki "Varlıkları Özelliklerini Bildiren Kelimeler" le ilgili çalışma dikkatle yapılacak.

                                                                                                 10.10.2014 CUMA 

   Bu hafta sonu,

--Geçen hafta verilen 1.Okuma kitabımızın etkinlik çalışmaları ( öğrencilere sınıfta değerlendirme yapılırken verilen 2 parça çalışma kağıdı.) tümüyle yapılacak.

-- 2. Okuma kitabımız olarak " GÖKÇE KIZIN KUMRULARI " nın okunmasına başlanacak. En az 2 defa okunması gerekmektedir.

--Matematik ders kitabı 25. sayfadaki "ALIŞTIRMA ÇALIŞMALARI" ders defterine YAZILARAK CEVAPLANACAK. Çalışma tarafı 15 ve 16. sayfalardaki etkinlikler dikkatle yapılacak.

--Türkçe ders kitabı Çalışm atarafı 25. sayfadaki 5. ve 6. etkinlikler yapılacak. Sayfa 27-28 in sonuna kadar ki  DEĞERLENDİRME çalışmaları yapılacak.

NOT-1:  Resim defterlerinin kontrolü perşembe günü yapılacaktır.3 adet konulu resimden başka hiçibir resim defterde olmamalıdır.Defterler düzenli etiketki ve kaplı olmalıdır.

NOT-2:  OKULİSTİK  üye no ve şifreleri geçici süreliğine tüm sınıf için açılmışıtr.Bu numaralar  "Öğrencinin okul nosu olarak ayarlanmıştır.Bunlar geçici şifreler olmalıdır. Lütfen, aile bireyleri tarfından bilinen ve de unutulmayacak şekilde bir şifre oluşturunuz.Çocuklar, rastgele ve de kafalarına göre şifre oluşturmasınlar.Şifre unutma durumlarında yetkili firmanın yapacağı bir şey olmayacaktır.  ÖRNEK:  Çocuğun okul nosu "3" olsun.  Üye No: 34361320003  (11 haneli olacak)  Şifre: 34361320003   (11 haneli olacak)    

 

 

                                                                                        13.10.2014 PAZARTESİ 

  Bugün,

--H.Bilgisi ders kitabı Çalışma tarafı 16-17-18. sayfalar dikkatle yapılacak.

Öğrencilere dağıtılan H.Bilgisi fotokopisi cevaplanacak.Yapılamayan ya da anlaşılamayan sorular bir sonraki derste sorulacak.

--Türkçe ders kitabı  Çalışma tarafı 31. ve 32. sayfalardaki 2. ve 4. etkinlik yapılacak. Öğrencilere dağıtılan Türke fotokopisi cevaplanacak.

--Öğrencilere dağıtılan Matematik fotokopisi cevaplanacak.

--Hikaye kitabı "GÖKÇE KIZIN KUMRULARI"nın  okunuşuna devam edilecek.( özellkle yatmadan önce )

NOT: OKULİSTİKLERLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLERİ YAPMAYAN YA DA EKSİK YAPAN VELİLER, EKSİKLİKLERİNİ YARIN

TAMAMLASINLAR.

                                                                   09.10.2014 PERŞEMBE 

  Bugün,

--Hikaye kitabımızın en az 1 defa daha okunması gerekmektedir.Yarın değerlendirmesi yapılacaktır.( Okuma çalışmalarına dikkatle devam edilmelidir.Sınıfta Okuma Kontrolleri devam etmektedir.)

--Türkçe ders kitabı çalışma tarafı  26. sayfa 5. ve 6.etkinlik dikkate yapılacaktır.( Yapılan etkinlikler, mutlaka evde aileler tarafından kontrol edilsin.)

--Matematik dersi için hazırlanan ve de sınıfta öğrencilere dağıtılan çalışmalar dikkatle yapılacak.

NOT:

      Yarın;   Fen BilimleriHayat Bilgisi  ve de  Matematik derslerinden DEĞERLENDİRME-1 ler yapılacaktır.Şu ana kadar işlenen tüm konulardan sorumludurlar.Bilginize...