30.09.2014 SALI 

  Bugün,

--Matematik dersi için  hazırlanan ve de sınıfta öğrencilere dağıtılan "SİMETRİ" konusuyla alakalı fotokopiler dikkatle cevaplanacak.

--Türkçe ders kitabı Çalışma tarafı 21 ve 22. sayfalardaki 4-5-6. etkinlikler dikkatle yapılacak.( 5. ve 6. etkinlik aile büyükleriyle konuşulup, yapılacak.Yarın sınıfta konuşulacak.)

--Türkçe dersinde  PERFORMANS ÖDEVİ olarak kabul edilecek "İSTİKLAL MARŞININ EZBERE OKUNMASI" çalışmasını yapmaları için 10 kıtalık İstiklal Marşı fotokopisi verilmiştir.Çalışmalara devam edilmelidir.

--Müzik dersinde de "İstiklal Marşı'nı bestesine göre söyleme" çalışmalarının kontrolü yapılacaktır.Çalışmalara ciddiyetle devam edilmelidir.Kontrol edilip, değerlendirilecektir.

                                                                  29.09.2014 PAZARTESİ

  Bugün,

--H.bilgisi ders kitabı 15. sayfadaki konu 2-3 defa okunduktan sonra Çalışma tarafı 15. sayfadaki ektinlik dikkatle yapılacak.  Sınıfta dağıtılan fotokopilerdeki bilgiler en az 2-3 defa okunduktan ve de deftere yazılması istenen kısım yazıldıktan sonra ilgii çalışmalar yapılacak.

--Türkçe ders kitabı 15. sayfada başlayan "Ailemiz" şiirindeki BİLİNMEYEN SÖZCÜKLER" sözlükten bulunup deftere yazılacak.Anlamlı ve seviyeye uygun cümlelerde kullanılıp, deftere yazılacak.

--Türkçe ders kitabı Çalışma tarafı 20. sayfadaki 3. etkinlik dikkatle yapılacak.

--Sınıfta öğrencilere dağıtılan Türkçe ders fotokopisi dikkatle okunup, tamamlanacak.

NOT: 

   Daha önce değiştiği duyrulan İNGİLİZCE dersi tekrar aynı gününe ( CUMA GÜNÜ) alınmıştır.Yarın, Türkçe dersi vardır.Bilginize..

 

                                                                      25.09.2014 PERŞEMBE

   Bugün,

--Matematik ders kitabı Çalışma tarafı 10-11-12. sayfalar dikkatle yapılacak.

--Matematik dersi için sınıfta dağıtılan "KONU TESTİ-1 ve "KONU TESTİ-2" fotokopisi ile 16 soruluk TEST FOTOKOPİSİ dikkatle  cevaplatılacak.( Yarın sınıfa getirilip, kontrol edilecek.Yapılamayan sorular konuşulacak.)

--Geometrik cisimlerden "KONİ" ve "SİLİNDİR" şablonları İSTENİLEN RENKTE kartonlara kesilip, hazırlanacak.Dünkü KARE PRİZMA ve ÜÇGEN PRİZMA kartonları evde yapıştırılıp, muhafaza edilecek.( Hepsinin tamamlanmasından sonra sınıfa getirilmesi istenecek ve de değerlendirilecektir.)

--Türkçe dersi için sınıfta öğrencilere dağıtılan "EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER ve ANLAMLI SÖZCÜK TÜRETME" fotokopisi dikkatle yapılacak.Yarın sınıfta kontrol edilecek.

--Fen Bilimleri dersi için verilen yazı ve çalışma konuları bu akşam tekrar edilmelidir.

--Resim ders defteri her "Göresel Sanatlar" dersinde ÇANTADA BULUNMALIDIR. Bu haftaki konumuz "YARDIMLAŞMA VA DAYANIŞMA" dır.Eksik kalan kısımlar bir sonraki resim dersine kadar TAMAMLANMALIDIR.

NOT:

1--Ders kitaplarının çalışma taraflarında yapılması istenmiş olan önceki çalışmaların tamamı EKSİKSİZ VE TAM OLARAK TAMAMLANMALIDIR. 

2--27.09.2014 CUMARTESİ günü saat 11:00 de "3-C SINIFI VELİ TOPLANTISI" YAPILACAKTIR.Toplantıya tüm velilerimiz davetlidir.Katılmayan velilerimizle ayrıca GÖRÜŞÜLMEYECEKTİR. Bilginize...

 

 

                                                                                                       26.09.201 CUMA

   Bu haftasonu,

--Türkçe dersi için hazırlanan ÇALIŞMA1 i dikkatle yapınız.

--Fen Bilimleri ders kitabı başından 25. sayfanın sonuna kadarki okuma kısımları ( defterdeki bilgilerle birlikte ) dikkatle okunacak ve de tekrar edilecek.26 ve 27. sayfalardaki "ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI" dikkatle cevaplanacak.Sınıfta dağıtılan "5 DUYU ORGANIMIZ TESTLERİ" dikkatle cevaplanacak. ÇALIŞMA-2 dikkatle cevaplanacak.

   ÇARŞAMBA günü "F.Bilimleri dersi 1. ünite Değerlendirme Çalışması -1" yapılacaktır.

--H.bilgisi ders kitabı çalışma tarafı 14. sayfanın sonuna kadar ki eksikler tamamlanacak.Sınıfta  verilen TESTLER dikkatle cevaplanacak.ÇALIŞMA-3 dikkatel okunup, cevaplanacak.

--Matematikders kitabı çalışma tarafı 12. sayfanın sonuna kadar çalılşmalar tamamlanacak. Salı gününe kadar A4 çizgisiz kağıda "GEOMETRİK CİSİMLERİN ŞEKİLLERİ VE AÇINIMLARI" cetvel yardımıyla ve elle çizilerek, yüzeyleri çeşitlerine göre benzerler aynı rek, farklılar farklı renklerde boyanarak hazırlanacaktır.Salı günü sınıfta kontrol edilip, toplanacak ve panoya asılacaktır.

  Şablon şeklinde verilip, renkli kartonlara yapılması istenen geometrik cisimlerin tamamı SALI günü yapıştırılmış şekilde sınıfa getirilecek.Kontrol edilip,değerlendirilecektir. 

--Matematik dersi için hazırlanan ÇALIŞM-4 dikkatle yapılacak.

NOT:

CUMARTESİ GÜNÜ, SAAT 11:00 DE VELİ TOPLANTISI YAPILACAKTIR.UNUTMAYINIZ.

 

                                                                     24.09.2014 ÇARŞAMBA

   Bugün,

--Fen Bilimleri dersi için sınıfta dağıtılan fotokopinin "Duyu Organlarının Sağlığı" sayfasının ön tarafı dikkatle ders defterine YAZILACAK ve de 5 defa okunacak.İyice çalışıldıktan sonra, diğer sayfa ve diğer fotokopideki çalışma- testler dikkatle cevaplanacak.( Bir dahaki derste konuşulacak, kontrol edilecek.)

--Türkçe dersi Dil Bilgisi konusu için derste fotokopisi dağıtılan "Yeni Sözcük Türeten Ekler" çalışmaları dikkatle yapılacak.

--Türkçe ders kitabı çalışma tarafı 19. sayfadaki 8. etkinlik ailemizle konuşarak dikkatle yapılacak.Sınıfta konuşulacak.

NOT:

1--Yarında itibaren yeni okuma kitapları temin edilene kadar tatilde verilen "ATA SÖZÜ ÖYKÜLERİ 1.KİTAP" "Balık Baştan Kokar" herkezin çantasında olacak.Yarın kontrol edilecek.

2--İNGİLİZCE DERSİ haftaya SALI dan itibaren 5. ve 6. derslerde  yapılacaktır.Cuma günü TÜRKÇE dersi ile yer değiştirmiştir.

Yarınki MATEMATİK dersi için sonradan verilen, KARE PRİZMA VE ÜÇGEN PRİZMA şablonları açık olarak çantalarda olmalıdır.